En fjerdedel av lyttingen skjer i bil

For første gang er det kartlagt hvor stor andel av lyttingen som foregår i bil. Nordmenn bruker 23 prosent av lyttertiden på bilradioen.

Av

– Radio dominerer folks bruk av massemedier på dagtid. Radioen følger nordmenn gjennom hele dagen, hjemme, på jobb og til og fra jobb. Denne undersøkelsen understreker radioens brede tilværelse i folks hverdag, inkludert i bilen, sier Trygve Rønningen, sjefredaktør og adm. dir i P4.

Nyheter på vei til jobb, musikk på vei hjem. Trafikkoppdateringer. Konkurranser. Vi har alle en opplevelse av radio i bilen. Men frem til nå har ingen offisielle undersøkelser kunne dokumentere hvor mye lyttertid vi faktisk bruker i bil. Dette kartlegges ikke i andre norske radioundersøkelser.

Kartlagt over tid

Gjennom Digitalradioundersøkelsen har TNS Gallup også kartlagt nordmenns lyttermønster i og utenfor bil. Kartleggingen har skjedd over en toårsperiode og viser at andelen radiolytting som skjer i bil var 23 prosent i perioden desember og januar. Den samme undersøkelsen viser at norske radiolyttere hører på radio rundt 80 minutter hver dag.

– Mange har nok hatt en oppfatning av at andelen radiolytting i bil har ligget høyere, dette slår på mange måter hull på myten om at halvparten av all radiolytting skjer i bilen. Men samtidig gir det oss også en bekreftelse på hvor viktig det vil være å oppgradere bilradioene i god tid før overgangen til heldigitale radiosendinger, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Hjemme og på jobb

Folk oppgir at de bruker 77 prosent av lyttertiden utenfor bilen. De fleste av disse hører  radio hjemme og på jobb. Undersøkelsen kartlegger all lytting via FM, DAB, internett og digital-TV. 20 prosent av bilistene har nå DAB-utstyr i bilen, i følge samme undersøkelse.

Digitalradioundersøkelsen er den offisielle lyttermålingen av digitalradio, og gjennomføres i forbindelse med digitaliseringen av norsk radio. Metodene bak lyttermåling er på forhånd gjennomgått og verifisert av myndighetene. Målingene bygger på de samme prinsippene som TNS Gallups øvrige lyttermålinger, for NRK Distrikt og Norsk Lokalradioforbund.

Skjermbilde-2015-02-25-kl.-09.04.17

Om Digitalradioundersøkelsen

DRN har vært hovedoppdragsgiver for Digitalradioundersøkelsen, som har blitt gjennomført fra september 2012 frem til og med desember 2014.

Medietilsynet har kvalitetssikret spørsmålene som stilles i lyttermålingen. Tilsynet har også gjennomgått underlagstallene og kontrollert at de er i tråd med lytterandelen som oppgis.

For å måle lytterandelen per 1. januar 2015, gjennomføres det en egen lyttermåling for perioden desember 2014 og januar 2015. Felles oppdragsgivere for denne lyttermålingen er Medietilsynet og DRN. Medietilsynet kvalitetssikrer spørsmålene som stilles og gjennomgår underlagstallene i etterkant av målingen.