Fra radio til ny råvare

Radiodigitaliseringen vil bety at flere personer bytter radioapparater. Da er det godt å vite at minst 93 prosent av materialene i en radio kan gjenvinnes og bli til noe nytt. FM-radioer kan også oppgraderes.

Av

LOOP og radiobransje-selskapet Digitalradio Norge har inngått et informasjonssamarbeid for å sikre oppgradering og gjenvinning av radioapparater i hele landet i tiden fram mot FM-slukking.
– Det er viktig at folk får god informasjon om radioapparatene der de bor. Gjennom samarbeidet vil både kommuner, renovasjonsselskaper og retur- og gjenvinningsbransjen motta og videreformidle informasjon om hvordan man kan oppgradere, eller gjenvinne FM-radioer, sier Marianne Holen, daglig leder i LOOP.

Mange radioer er berørt

Radio står overfor en modernisering både i Norge og Europa, og de nasjonale FM-nettene i Norge slukkes i 2017. Ifølge Digitalradioundersøkelsen, en undersøkelse som utføres jevnlig for Digitalradio Norge av TNS Gallup, er 7,9 millioner radioapparater i norske husstander berørt av overgangen fra FM til DAB.

– Mange FM-radioer kan oppgraderes slik at de er i stand til å ta imot digitale radiosignaler. Men vi vil nok se en større utskifting av radioapparater enn tidligere i tiden framover, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge. Det er viktig at de gamle radioene ikke blir stående og støve ned, men at de blir levert til gjenvinning.

Ikke noe søppelberg

Radio utgjorde i 2014 en liten andel av alt elektronisk og elektrisk avfall som ble levert til retur. Marianne Holen avkrefter myten om at radioene vil bli til søppelberg. – Tvert imot, ved å levere inn de gamle radioene til gjenvinning tar vi vare på ressursene i radioene, og sikrer at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte. På den måten kan de materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter, sier Holen.

LOOP driver sortere.no, en nettguide for kildesortering og gjenvinning. På sortere.no får du svar på hvor du kan levere de gamle radioapparatene der du bor.

-Gamle radioer kan enkelt leveres til gjenvinning. Ta med radioen til en butikk som selger radioer! Alle butikker som selger radioer har forpliktet seg til å ta i mot gamle apparater, sier Holen. Du kan også levere radioen på din kommunale gjenvinningsstasjon.

Riksdekkende FM-nett vil slukkes i løpet av 2017, og starter med Nordland 11. januar 2017.

MarianneHolen-og-OleJorgenTorvmark-nett

Marianne Holen og Ole Jørgen Torvmak. Foto: Hildegunn Iversen

Kontakt:
Marianne Holen, daglig leder i LOOP. Epost: marianne@loop.no, mob: 481 26 962
Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge. Epost: hagerup@radio.no, mob: 920 46 088

 

Fakta

Gjenvinning av radioer

Om lag 93 prosent av materialene i radioen kan gjenvinnes. Lyd- og billedutstyr (tallet inkluderer ikke TV) utgjorde 3,8 prosent av alt elektronisk og elektrisk avfall som ble levert til retur i 2014. Lyd og billedutstyr omfatter eksempelvis produkter som kameraer, cd- og dvd-spillere og stereoanlegg, og utgjorde 55oo tonn av totalt 145 600 tonn EE-avfall.

Oppgradering av radio

Ved bruk av en adapter kan du motta DAB+-sendinger på FM-radioen din. Dette gjelder også bilradioer.

Om LOOP

LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning jobber for å skape gode kildesorteringsvaner i befolkningen. LOOP ble opprettet av returselskapene i 2000. LOOP samarbeider tett med aktører i retur- og gjenvinningsbransjen, kommunale og interkommunale avfallsselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

Om sortere.no

Sortere.no er en kildesorteringsguide på nett. Her får du svar på hvordan du skal kildesortere forskjellige typer avfall, og hvor du kan levere. Sortere.no er driftet av LOOP og er et samarbeid mellom kommuner, renovasjonsselskaper og retur- og gjenvinningsbransjen. Sortere.no mottar årlig støtte fra Klima- og miljødepartementet.