Bedre lokalradio-dekning vest for Oslo

Det er nå blitt endra bedre mottak av lokalradio i Bærum, Asker og Oslo Vest. En ekstra sender på Kolsås gir bedre dekning i området, og spesielt til husstander i Bærum.

Av

Det betyr i praksis god innendørs-dekning av de 17 kanalene som sender lokalradio via DAB. Kanalene kommer i tillegg til 24 riksdekkende DAB-kanaler.

Mange helt nye radiokanaler

Det digitale lokalradionettet sender i dag hele 17 ulike kanaler. For mange innebærer den nye senderen å få et tilfang av helt nye kanaler, som ikke er kjent fra FM-båndet. På radio.no finner du oversikt over alle kanaler som sender på lokale DAB-nett. Se oversikten her.  

Lokalt sendernett

Flere nye kanaler har de siste årene etablert seg på eteren i Stor-Oslo. Det innholdsmessige spennet mellom kanalene er stort. Flere av dem retter seg mot ulike grupper minoritetsbefolkning, noen er musikk-kanaler med rendyrket profil mens andre er fullskala radiokanaler med vekt på lokalt innhold og aktualitet. 

Mangfoldet kommer som følge av mer senderkapasitet, som følger med digitale kringkastingsnett.

– Flere kanaler er helt nye og har dukket opp som en følge av at det er blitt mer kapasitet til å sende radio, søm følge av nye DAB-nett. Flere av kanalene som nå er på DAB er også kjente kanaler fra FM-nettet, forklarer Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

1,2 millioner mennesker

Det digitale lokalradionettet i Oslo og Akershus ble satt i drift høsten 2013 og har et nedslagsfelt på 1,2 millioner mennesker i Oslo og Akershus. Nettet er et samarbeid mellom Digitalradio Norge, Norkring og Bauer Media.

Man må ha en DAB-radio for å høre kanalene. Husk å gjøre en scan eller reset for å være sikker på å hente inn nye kanaler.

Hva betyr omleggingen for deg? Les mer her