Spørsmål om DAB? Vi hjelper deg

Kringkasterne mottar stadig spørsmål knyttet til DAB-dekning. Alle henvendelser blir fulgt opp fordi vi gjerne vil hjelpe deg. Erfaringen er at mange får hjelp med mer informasjon om kanalbruk og antenner.

Av

Når noen opplever at de ikke har dekning kartlegger man både deknings- og mottaksforhold. Alle klager og innspill følges opp.

Mange spørsmål har vist seg å komme fra områder med bekreftet god dekning. I slike tilfeller er det nødvendig å se på flere forhold, som også innbefatter forhold ved mottaket. En bilantenne kan være vanskelig å montere dersom man ikke har erfaring fra før, og hvis monteringen gjøres feil vil kvaliteten på mottaket bli vesentlig forringet. Dette har skapt utfordringer for flere. Her er tips til god antennemontering.

Mange henvendelser har vist seg å ha opphav i misforståelser knyttet til radiodekning. Man har fulgt opp mange henvendelser om antatt manglende radiodekning i områder der det er begrenset utvalg av kanaler. Områdene har god radiodekning, men ikke fra de kanalene lytter har forsøkt å finne. NRK og kommersiell radio har ulik dekningsgrad flere steder i landet, ikke ulikt det man finner på FM. Se dekningsgraden her.

Hvordan følges dekningen opp?

Alle innspill blir vurdert mot dagens dekning. Innspill fra lyttere har vært viktig ved etablering av nye DAB-nett og vil fremdeles være det.

Kringkasterne har god kunnskap om dekningsforholdene etter fire år med mye måling over hele landet. Det er kjørt med enn 42000 mil med målebiler. Norkring og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har også gjort målinger.

Måleturer og hjemmebesøk har avdekket steder der det er behov for justeringer. Det pågår i dag et arbeid for å utbedre disse stedene. Utbedringene gjelder NRKs nett.

Lytterhjelp

Publikumsservice hos NRK og på radio.no hjelper deg med dine spørsmål. Gjennom 2017 er det også mange hjelpeteam på veien.

Det finnes også mye informasjon på disse nettsidene. Her finner du blant annet tips til godt mottak. 

 

Har du innspill til oss?

Ta kontakt på våre nettsider, se etter spørsmålstegnet til høyre på denne siden. Vil vil trenge informasjon om hvor du har opplevde problemer, hvilken kanal du hører på om hva slags utstyr du har lyttet på.