Spørsmål om DAB? Vi hjelper deg

Kringkasterne mottar spørsmål knyttet til DAB-dekning hver eneste dag. Alle henvendelser blir fulgt opp fordi vi gjerne vil hjelpe deg. Erfaringen vår er at mange problemer knytter seg til kanalbruk og antenner.

Av Mari Hagerup

Når det kommer spørsmål om dekning gjøres det en grundig arbeid for å komme til bunns i problemene. I en slik prosess kartlegger man både deknings- og mottaksforhold.

Vi erfarer at mange spørsmål kommer fra områder med bekreftet god dekning. Da er det viktig å hjelpe på rett nivå. Ny teknologi gir utfordringer ifht mottak for enkelte lyttere. Feilmonterte bilantenner skaper utfordringer for noen, mens andre mister radiolyd fordi de skrur inn på en kanal som ikke sender i det området. I Nordland vil man for eksempel oppleve at kommersiell radio har dårlig dekning i områdene ut mot kysten og i områder med svært spredt bebyggelse. Denne forskjellen finner man også på FM. I slike områder er det NRKs kanaler som har dekning.

Omfattende lytterhjelp

Det pågår i dag et godt organisert arbeid for å hjelpe lytterne. Publikumsservice hos NRK og på radio.no hjelper deg med dine spørsmål. Dessuten kjører radiobransjen rundt i landet for å hjelpe lytterne. Før og etter jul 2016 kjører radio.no-teamet i Nordland og Nord-Trøndelag. Du vil også finne mye informasjon på radio og tv i tiden fremover.

For mange går overgangen problemfritt – syv av ti har allerede en DAB-radio, men vi vet at mange skal gjøre konverteringen i bil. Verksted-kjedene har god kunnskap og står klare til å ta i mot bilistene.

Det finnes også mye informasjon på radio.no. Her finner du blant annet tips til godt mottak. 

Hva gjør man med dekning?

Innspill har vært viktig ved etablering av nye DAB-nett og vil fremdeles være det. Alle innspill blir vurdert mot dagens dekning.

Dagens dekning er grundig kartlagt over en periode på neste fire år – målingen har foregått med avansert utstyr i bil over hele landet. Resultatene er justert mot dekningskartet på radio.no.

Måleturer og hjemmebesøk har avdekket steder der det er behov for justeringer. Det pågår i dag et arbeid for å utbedre disse stedene. Utbedringene gjelder NRK-dekningen, og vil gi en befolkningsdekning utover 99,7 prosent som er bekreftet av Nkom.

Vi tar imot alle innspill og skal hjelpe lytterne der de ønsker det. Det er viktig å ta lytterne på alvor og gjøre grundige undersøkelser når de ber om hjelp.

Har du innspill til oss?

Ta kontakt på våre nettsider, se etter spørsmålstegnet til høyre på denne siden.

Vil vil trenge informasjon om hvor du har opplevde problemer, hvilken kanal du hører på om hva slags utstyr du har lyttet på.