Lydforsinkelser på DAB

Du har kanskje lagt merke til at lyden forsinkes når du hører DAB og FM samtidig? Det skyldes at med DAB behandles lyden i to ender før du hører den.

Av

DAB sendes digitalt og det tar tid å digitalisere signalet på den ene siden og tolke signalet når det kommer frem til radioen. Det er bare snakk om et øyeblikk, men lenge nok til at du opplever ekko om du har på både en FM og DAB-radio samtidig.

Sikker signaltransport

Forsinkelsen på lyden, sammenliknet med FM, skyldes at med DAB behandles signalet både før utsending og i mottakeren før du hører lyden. I en digital sending må lyden først gjøres om til en serie av ett tall og nuller (koding). Data som skal sikre riktig dekoding i mottakeren legges også inn. I tillegg deles lydstrømmen inn i mindre blokker, og rekkefølgen på disse stokkes om, slik at eventuelle signalutfall skal bli enklest mulig å “reparere” i mottakeren. Mister man f.eks. 5 “datablokker”, vil disse tidsmessig ligge på ulike steder i lydstrømmen, og dermed bare utgjøre bittesmå lydutfall. Disse krever det lite å rette opp før lyden spilles av. Denne teknikken er med på å gjøre DAB-signalet svært robust, og den er ikke mulig med de analoge FM-signalene. Det medfører imidlertid at DAB-lyden bruker litt lengre tid på å nå lytteren enn via FM.

En DAB-mottaker kan dessuten nyttiggjøre seg signaler fra flere sendere samtidig, og også bruke direkte og reflekterte signaler fra samme sender. Dette er svært fordelaktig i norsk terreng, og en av de store forskjellene til FM. FM benytter signaler fra bare èn sender, og signalreflekser er her bare til ulempe.

DAB-mottakeren må med andre ord gjøre flere operasjoner etter at dataene er mottatt, ut over ren lyddekoding. Disse operasjonene medfører altså noe lydforsinkelse, men gir god stabilitet i mottaket, med færre utfall og klarere lyd som resultat.

Hvorfor spiller ikke husets DAB-radioer av synkront?


Digital lyd betyr at lyden blir kodet om til en datastrøm av nuller og ett-tall. Med DAB er det denne datastrømmen som kringkastes ut gjennom sendernettene. Når DAB-radioen mottar datastrømmen dekodes denne tilbake til lyd. På den måten blir lyden formidlet uten forstyrrelser og støy. I DAB-radioene sitter det en liten prosessor som gjør dekodingen. Det finnes ulike produsenter av slike prosessorer og dermed blir de også litt forskjellige. Resultatet er at noen dekoder datastrømmen om til lyd raskere enn andre. Dette betyr altså at to DAB-radioer i samme rom spiller av lyden litt forskjellig. Dette er ikke unikt for DAB, man vil erfare det samme også ved strømming av radio via ulike PC-er, mobiler og nettbrett.

 

Hva er forskjellen mellom DAB og DAB+?

Tekniske ord og uttrykk knyttet til digital radio?