Din nye radiohverdag

Overgangen til digitalradio gjør at det blir flere radiokanaler over hele landet. Kanalveksten har skjedd fra Nordkapp til Lindesnes og gir deg opptil 24 kanaler.

Av

Innføringen av digitale sendernett gjør at man får et mangedoblet kanalutvalg over hele landet. 92,8 prosent av befolkningen har nå 24 kanaler med en DAB-radio. Kanalene sendes fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. I øvrige områder er det 10 riksdekkende kanaler tilgjenglig via DAB.  Flere steder kan du også høre lokalradio over DAB-nettet.

Nye kringkastingsnett øker antall kanaler, fordi digitale nett har kapasitet til flere kanaler enn analoge nett. Med FM-nettene har det kun vært fem riksdekkende kanaler i Norge.

Flere kommersielle kanaler over hele landet

Kommersiell radio får langt større utbredelse på DAB enn på FM-båndet. Nå kan 92,8 prosent av alle nordmenn ta inn kommersiell radio via DAB. Alle reklamefinansierte kanaler har større rekkevidde med DAB-distribusjon enn via FM. Det er også gitt plass til langt flere kanaler. Nå er NRJ, P5, Radio1, Radio Rock, P7 Klem, P8 Pop og P6 Rock tilgjengelig på lik linje med P4 og Radio Norge. Ni private-eide kanaler sendes riksdekkende via DAB.

Flere riksdekkende NRK-kanaler

Nye sendernett betyr også at flere NRK-kanaler er tilgjengelig for et større antall nordmenn. Alle nordmenn har nå fått en vekst av NRK-kanaler. Totalt ti NRK-kanaler har nå samme høye dekning som NRK P1 har på FM-båndet. NRK P1, NRK P1+, NRK P2, NRK P3, NRK Nyheter, NRK Super, NRK Folkemusikk, NRK Vær, Mp3 og NRK Sami sendes over hele landet. I tillegg sendes det fire NRK-kanaler på det kommersielle nettet i en overgangsperiode.

Se alle nye riksdekkende kanaler 

Lokalradio på DAB

Flere stader i landet bygges det også lokale DAB-nett. I disse områdene kan kanaltilbudet vokse med ytterlige 20 kanaler. I dag finnes det lokale DAB-nett i Oslo og Akershus, Østfold, Trondheim, Bergen, Stavanger og Haugsesund samt i Solør på Hedmarken.

Utbygging av nett

Det er god dekning fra de nasjonale DAB-nettene over hele Norge. De siste årene er det satt opp en rekke sendere over hele landet, disse dekker nå 99,5 prosent av innbyggerne. Se hvordan dekning er hjemme hos deg. 

Vil du lese mer om norsk radiohistorie og se hvordan ny teknologi gjennom årenes løp har endret utbredelsen av norsk radio?  Radiohistorie