Tips dersom dekningen er dårlig

Skulle man oppleve dårlige mottaksforhold på DAB, finnes det flere mulige løsninger. Mange glemmer at enkle grep kan gjøre stor forskjell.

Av

Det er flere forhold som kan påvirke ditt mottak av radiosignaler. Dette er de viktigste feilkildene du bør sjekke dersom mottaket er for svakt.

  • Følsomheten i den innebygde DAB mottakeren i radioen. Det finnes ulike typer og generasjoner av DAB mottakere i radioapparatene som er i handelen. Akkurat som prisen og funksjonene varierer mellom de ulike apparatene, vil også de tekniske komponentene, som kvaliteten og følsomheten i selve DAB mottakeren, variere mellom produsenter og modeller. Generelt vil en nyere mottaker ha bedre følsomhet enn en eldre. Det betyr i praksis at nyere radioer tar inn signalene på en bedre måte i områder der man vet at mottaksforholdene ikke er optimale. I slike områder kan det også være greit å prøve å plassere radioen ulike steder i rommet. Det er ingen grunn til å bli overrasket om en rimelig, ny radio viser seg å ha et bedre mottak enn en som i sin tid kostet mer.
  • Antennen. Ulike modeller kommer med ulike antenneløsninger. Noen er innebygde og synes ikke, mens andre likner en tradisjonell FM antenne som kan trekkes ut. Hvis mottaket ikke er godt kan de med uttrekkbar antenne forsøke å trekke denne helt ut og vinkle den i en annen retning.
  • Den fysiske plassering av radioen i rommet. Som med annen kringkasting vil plasseringen kunne påvirke mottaket. Man har kanskje opplevd at alt fra å få inn radio til mobiltelefonsignaler varierer med hvor i rommet man er plassert, om man står i et vindu etc. Det samme gjelder for DAB mottak. En radio som eksempelvis er plassert under skjenken på kjøkkenet ved en betongvegg, vil mest sannsynlig få et vesentlig bedre mottak ved å flyttes i vinduskarmen eller et annet, mer egnet, sted i rommet. Her gjelder det egentlig bare å prøve seg litt frem til man finner optimal en plassering.
  • En ekstern antenne vil kunne forbedre mottaket. Den største skjermingen av DAB signaler skjer via fysiske hindringer, som for eksempel en hyttevegg. Ved å flytte antennen på utsiden av veggen, via en ekstern antenne, vil man omfattes av områder med «God dekning» (omfatter mobilt og portabelt mottak ute) i dekningskartet. Vær oppmerksom på at antennen ikke nødvendigvis alltid skal rettes direkte mot senderen hvis man vet hvor den er plassert i ditt område, da det kan være refleksjoner fra senderen som faktisk vil gi et bedre signalmottak. Eksterne antenner som denne bør kun kobles sammen med radioer der det er mulig å bytte plugg. Dette er typisk radioer som har en F-tilkobling. Vi anbefaler med andre ord ikke å lodde på ny antennekabel. Les mer om eksterne antenner i denne artikkelen.