Milepæl i DAB-utbyggingen

Statssekretær Mina Gerhardsen klippet i dag snoren for å markere at første fylke utenfor Oslo er ferdig DAB-utbygget. Med det har innbyggerne i Møre og Romsdal fått fire ganger flere radiokanaler.

Av

I en høytidelig markering med en sjelden samling av kringkastingssjefene i Norges største radiohus, ble første store milepæl i teknologiskiftet på radio markert. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, P4-sjef Kalle Lisberg og SBS Radios sjef Bernhard Steen deltok i markeringen på Norkrings senderstasjon Reinsfjell utenfor Molde.

Omfattende DAB-nett
Norkring bygger for tiden verdens mest omfattende DAB-nett. DAB-teknologien er godt egnet i norsk landskap og gjør det mulig å sende flere kanaler. – Digitaliseringen av radio vil gi oss nordmenn et langt bedre radiotilbud – og vi er bare i startfasen når det gjelder å utnytte disse mulighetene. Flere kanaler, skurrfri lyd og tekst og bilder som følger sendingene er de mest slående endringene. Og om et drøyt år er hele landet ferdig utbygget, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge, som samordner digitaliseringen på vegne av og sammen med radiobransjen. 20 nasjonale radiokanaler sendes nå på lufta for folk i Møre og Romsdal.

44 senderstasjoner
Møre og Romsdal er første fylke utenfor Oslo som er ferdig utbygget. Det er installert DAB-sendere på totalt 44 stasjoner i Møre & Romsdal, og utbyggingen har tatt litt over ett år. Den første montasjen av DAB-antenner startet på Gamlemsveten ved Ålesund i mai 2012. Reinsfjell ble satt i prøvedrift 3. juli 2012. – Norkring har i alle år sørget for at vi enkelt kan lytte på radio. Det er meget utfordrende å bygge DAB-nett i Norge og derfor ekstra gledelig å se betydelige resultater allerede nå, sier Torbjørn Teigen, administrerende direktør i Norkring.

Historisk skifte
DAB-utbyggingen markerer et historisk teknologiskifte på norsk radio. De første FM-senderne ble satt opp allerede i 1954, men skal snart bli avløst av digital teknologi. Det bygges to DAB-nett, ett for NRK Radio og ett for kommersiell radio. Nettene har kapasitet til 40 riksdekkende kanaler og skal stå ferdig innen utgangen av 2014. Norkring eier og bygger nettene og bærer de samlede investeringene, på omlag 1 milliard kroner. For radiokanalene, som har inngått langsiktige leieavtaler, vil de årlige utgiftene tilsvare utgiftene de har ved å sende radio på FM-båndet. FM-båndet har fem nasjonale kanaler og sprengt kapasitet.