Ny radiohverdag i Østerdalen

Tiden med skurrete radiosendinger i Østerdalen er over. Nå er det god dekning langs veien i hele dalføret – og mange nye kanaler på lufta.

Av

FM-dekningen i Østerdalen har mange steder vært ansett som krevende og mange er vant til skurrete radio, signaler som faller ut og bare et visst antall kanaler på lufta. Med ny radioteknologi er dette historie. Skurret er borte, mottaket bedre og kanalutvalget mangedoblet.  NRK og P4-gruppen kan nå konstatere at radiosignalene i dalføret er stabile og gode.

Alle NRK-kanaler og flere kommersielle kanaler

Med DAB-nettet kan du i dag høre 13 NRK-kanaler og syv kommersielle kanaler langs veistrekket. Det er fire ganger flere enn på FM-nettet. P1-dekningen på FM har vært ansett som grei, men P2 og P3 har hatt begrenset FM-dekning i Østerdalen. NRK-kanaler ut over dette har aldri vært tilgjengelige i området, med unntak av mottak via TV-apparatet og internett. Radio Norge og P4 har variabel FM-dekning i området, men det har ikke vært mottak av andre kommersielle kanaler. Flere steder vil nå få tilbake P4 etter at kanalen ble borte fra FM i 2004.

På samme frekvens

DAB-senderne innebærer at radioapparatet ikke lengre trenger å skifte frekvens når man forflytter seg i bil. NRK-dekningen er basert på SFN*-dekning i regionblokk Hedmark/Oppland (13E). Det betyr at man får alle kanaler som til en hver tid sendes i NRKs regionblokk, som omfatter fylkene Oppland, Hedmark og Buskerud.

*Single Frequency Network

 

Alle kan få DAB-radio i bilen – husk at godt mottak krever riktig antennemontering. Les mer på www.radio.no/bil

Les mer om god radiodekning langs andre dalfører