Slukkerapport: God dekning men lytting og bil henger igjen

DAB i bil er den største utfordringen for å få radiodigitaliseringen i Norge godt i havn, fastslår Medietilsynet i slukkerapporten som ble lagt frem 4.mars.

Av

Stortinget har fastsatt fem slukkevilkår som alle må være innfridd innen 1. januar 2015 dersom FM-nettet skal slukkes i 2017. Ett av vilkårene synes å være innfridd allerede, og den nylig publiserte statusrapporten viser positiv fremgang også for flere av de andre slukkevilkårene.

Medietilsynet mener imidlertid at radiobransjen fortsatt har en jobb å gjøre for å komme i mål med alle slukkekrav.

– Radiobransjen ligger godt an når det gjelder utbygging og dekningskravene. NRKs radiotilbud på DAB når i dag 98,8 prosent av befolkningen, mens de kommersielle kanalene allerede har en befolkningsdekning som er større enn kravet på 90 prosent, nemlig 90,8 prosent, sier Line Langnes i Medietilsynet. – De største utfordringene for bransjen de neste 9-10 månedene vil nok være å løfte den digitale lytterandelen fra 40 prosent, som siste måling viser, til 50 prosent, og å få den norske bilparken klar til å møte teknologiskiftet, sier Langnes.

Medietilsynet gjør en årlig vurdering av slukkekravene som rapporteres til Kultrudepartementet. Det er fjerde gang slukkerapporten utgis.

LENKE: Slukkevilkår for digitalradioovergang

Bilmarkedet
Dekningskravet som er knyttet til lytting i bil er av Kulturdepartementet presisert til å gjelde tilgang til ettermonteringstjenester. Departementet har satt som krav at tilbud om ettermontering av radio, dvs en DAB- adapter eller ny radio i bilen, må være tilgjengelig i halvparten av alle landets kommuner og alle fylker innen 1. januar 2015.

– Vi vil se nærmere på tilgangen til slike tjenester, men foreløpige undersøkelser tyder på at markedet for ettermonteringstjenester fortsatt er noe umodent og bør være et viktig fokusområde for bransjen det neste året, sier Line Langnes. – Vi har fått signaler om at markedet er i bevegelse, og forventer en betydelig økning i aktiviteten på denne fronten i 2014, avslutter hun.

Medietilsynets undersøkelser viser for øvrig at det finnes et bredt spekter av DABadaptere og radioer på markedet som kan ettermonteres i bil. Medietilsynet har også kartlagt hva som finnes av digitalradio i nye biler og funnet at de fleste biler på markedet i 2013 hadde ikke DAB+radio som standard- eller ekstrasutstyr. Flere leverandører har oppgitt at dette er innføres i flere modeller i 2014-modeller.

Digitalradio Norge kartlegger fortløpende radiotilbudet blant de 20 mest solgte bilmodellene. Denne oversikten viser at 18 av de 20 mest solgte bilene i Norge har tilbud om DAB-radio i bil.

Se oversikten her: https://radio.no/cars/biler-med-digital-radio/

Det selges kun DAB+-radioer både i bil og butikker etter det Digitalradio Norge kjenner til.