Historisk radiodekning på Sørlandet

Denne sommeren går hyttefolk og sørlendinger en god radiosommer i møte. Alle planlagte DAB-sendere er nå montert og satt i drift i Agderfylkene og langs Telemarkskysten.

Av

Kanaltilbudet er kraftig utvidet som følge av nye DAB-nett. De aller fleste i området har nå tilgang til 22 kanaler på radio, minimumsutvalget er 10 radiokanaler.

To års utbygging

Alle planlagte DAB-sendere er montert og satt i drift på tilsammen 74 stasjoner i Aust-Agder, Vest-Agder og på Telemarkskysten. Utbyggingen har tatt om lag to år.

I Tvedestrand, Grimstad og Lillesand vil mange oppleve bedre radiomottak, fordi det nå er satt opp bynære sendere som gir generelt bedre mottak av radio enn mange har fra FM-båndet. Nye sendere supplerer signaler fra senderen på Hovdefjell.

-Det ligger et godt stykke arbeid bak utbyggingen som har pågått på Sørlandet. Alt fra planlegging til luftige montasjer har vært en del av hverdagen i Norkring de to siste årene og vi kan nå glede alle med god dekning, sier kommunikasjonssjef Ingrid Dietrichson i Norkring. Norkring har bygget nye sendernett på vegne av kringkasterne.

13 nye kommuner er digitalisert

Et stort antall kommuner har nå fått digitale sendernett for første gang i historien. Innbyggerne i disse kommunene hadde før utbyggingen bare dekning fra FM-nettet, men har med digitale sendernett fått minst dobbelt så mange kanaler. Noen kan til og med oppleve fire ganger så mange kanaler på en DAB-radio.

Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Farsund, Flekkefjord, Åseral, Audnedal, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal er kommunene som nå er løftet over på digitale sendernett.

– Norge går over i en ny radiohverdag og folk på Sørlandet og langs Telemarkskysten har nå fått veldig mange flere radiokanaler å høre på. DAB-nettet gir et bredere tilbud av kanaler overalt, dessuten er det jo radio som er fri for skurr, sier Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge.

 Veier er prioritert

God dekning av radio langs veien er prioritert i utbyggingen og det er er nå mange egne veisendere langs flere europaveier, riksveier, kommunale veier og fylkesveier i området.

– Mange har i årenes løp blitt vant til skurrete mottak langs veien, men ved overgangen til digitale sendernett er dette historie. Godt mottak, skurrfri lyd og flere kanaler er den nyeradioopplevelsen i bilen, sier Hagerup.

Greipstad mai 2013 007

Montering av DAB-sender på Greipstad i Vest-Agder Foto: Norkring

DAB-bygging i 2014

DAB+ skal overta som fremtidens radionett og 99,5 prosent av befolkningen vil innen utgangen av 2014 kunne ta inn radio via DAB. NRKs nett vil dekke 99,5 prosent av befolknigen. De kommersielle kanalene dekker nå 90 prosent av befolkningen, og mange kan med det ta inn flere kommersielle kanaler enn tidligere. Nettene har kapasitet til 40 riksdekkende kanaler.

FM-slukking vil tidligst skje i 2017 og det vil i tiden frem mot FM-slukking bli foretatt vurderinger og justeringer av nye sendernett. Alle tunneler med FM-mottak skal erstattes med DAB. Tunnelutbyggingen gjøres av Statens Vegvesen og er planlagt ferdig i 2016.

Sjekk kanalutvalget langs veien på radio.no – eller ta med en DAB-radio på hytta for å høre de nye kanalene.

Kontakt:

Digitalradio Norge v/Kommunikasjonssjef Mari Hagerup, mobil: 920 46 088

Norkring v/Kommunikasjonssjef Ingrid Dietrichson, mobil: 905 66 471