Når DAB hopper til FM-lyd

Selv om du hører radio på DAB i bilen kan du oppleve at radioen bytter til FM. Dette skyldes at du mister signalet, eller har en radio som ikke fanger opp et frekvensbytte.

Av

De fleste DAB-radioer i bil kan automatisk veksle mellom DAB og FM. Radioen vil automatisk hoppe over til FM når DAB-dekningen blir svakere. Det kan skje i tunneler uten DAB-dekning eller i områder med svakere DAB-signaler. Radioen vil hoppe tilbake til DAB når DAB-signalet blir sterkere.

Det er en nyttig funksjon dersom du for eksempel kjører inn i en tunnel som ikke har fått anlegg for DAB enda. Dessverre er det noen radioer som veksler til FM selv om DAB-signalet er mer enn godt nok, og mange får derfor en bedre lytteropplevelse når denne funksjonene er deaktivert.

Automatisk bytte av kanaler

De fleste DAB-radioer i bil vil gjøre automatisk bytte av kanaler. NRK sender distriktssendinger på ulike frekvenser for å kunne levere lokalt innhold til ulike landsdeler. Mange er vant til at FM-radioen i bilen automatisk bytter frekvens fra ett område til et annet, så lenge radioen har en RDS-funksjon. En lignende funksjon finnes også på DAB, men heter da Service Following (SF).

Radioer med SF bytter frekvens automatisk og mottar til enhver tid instrukser om hva den skal gjøre hvis signalet blir for svakt. Det første den gjør er ofte å søke etter samme kanal (Service ID) på annen DAB-frekvens. Men den kan også begynne å lete etter samme kanal på FM, om DAB-signaler ikke finnes.

Sjekk om du har skrudd av Service Follwing

Om en bilradio mister lyden fra en NRK-kanal når du kjører mellom to ulike DAB-regioner, kan det skyldes at radioen ikke SF, eller at SF-funksjonen slått av. Mange slår av denne uten å være klar over det. Dårlig mottak/antenne kan også spille inn. Service Following er i dag vanlig i originalmonterte bilradioer, men mangler i flere DAB-adaptere for bil.

NRK P1 landet rundt

Det er også laget en egen bilkanal på DAB for NRK P1. Denne inneholder en lokalutgave av P1 i hver enkelt region og har fått sin egen kode. Kanalen heter kun NRK P1 I motsetning til de enkelte lokalsendingene som heter NRK P1 Østlandssendingen etc) Med denne kanalen i bilen vil radioen gjenkjenne koden i regioner man kjører gjennom slik at du kan høre NRK P1 sammenhengende gjennom hele landet. 

NRK Radios nett er inndelt i ulike regioner.

 

NRK-nettet

Kartet viser hvordan NRK sender radio på ulike frekvensblokker, i ulike regioner.  Man vil ikke oppleve frekvensbytter på kommersielle kanaler, fordi disse sendes på samme frekvens over hele landet. Vær oppmerksom på at enkelte NRK-kanaler foreløpig ligger i dette sendernettet.

Bruk forvalg, hvis bilradioen mangler Service Following 

Uten SF må lytteren selv aktivere kanalsøk for å kunne høre videre på samme kanal. Om man ikke har SF kan man for eksempel legge inn to ulike regionblokker som forvalg i radioen.

Anta at radioen er stilt inn på NRK P3 i Oslo (NRK Region 01) ved kjøreturens start. Kjører man mot Drammen vil man (uten SF) miste lyden i overgangen mellom Region 01 og Region 02. Kjører man dette strekket ofte, kan man legge inn både P3 i Oslo og P3 i Drammen som faste forvalg på radioen/adapteren.  Da får man to forvalg med P3 på ulike frekvenser, ett som fungerer i Oslo og Akershus, og ett som fungerer i Buskerud, Vestfold og Telemark. På veien mellom Oslo og Drammen behøver man da bare å bytte forvalg, fra Region 01-varianten av P3 til Region 02-varianten.