Status for bilvilkår kommer i september

Kulturdepartementet har bedt Medietilsynet om å levere sin neste rapport om status for vilkårene for FM-slukking innen 1. september 2014. I denne rapporten vil det også bli redegjort for slukkevilkåret knyttet til bil.

Av

– Så langt har Medietilsynet utarbeidet én statusrapport per år. I år har imidlertid Kulturdepartementet pålagt oss å fremskynde leveringen av neste års rapport til 1. september. Tanken er at bransjen skal få en oversikt over stoda når det gjelder de ulike slukkevilkårene, slik at de får en mulighet til å korrigere innsatsen frem mot fristen 1. januar 2015, sier seniorrådgiver Line Langnes på tilsynets nettsider.

Kartlegging av ettermonteringstilbud i bil
I likhet med tidligere statusrapporter, vil tilsynet i sin neste rapport redegjøre for status for vilkåret om at det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil. Nytt siden forrige statusrapport er at tilsynet også skal følge opp Kulturdepartementets presisering fra 23. desember 2013, hvor det ble uttalt at minst halvparten av landets kommuner og alle fylker må ha et tilbud om ettermontering på plass innen 1. januar 2015.

Kartlegger i sommer

Medietilsynet vil i løpet av sommeren gjennomføre en kartlegging av praktisk og teoretisk kunnskap når det gjelder ettermontering av DAB+-løsninger i bil, for å få få oversikt over det reelle ettermonteringstilbudet. Tilsynet legger opp til en totrinnsmodell hvor informasjon innhentes fra sentrale kjeder og forhandlerleddet i de ulike kommuner og fylker. Bransjen må være forberedt på å besvare spørsmål om blant annet opplæring, praktisk monteringserfaring av både adapterløsninger og DAB-antenner, og også om ettermonteringstilbudet er avgrenset til særlige bilmerker.

Resultatet av kartleggingen vil bli presentert i statusrapporten som oversendes Kulturdepartementet 1. september i år. I denne rapporten vil det også bli redegjort for status for de øvrige slukkevilkårene Stortinget har fastsatt.

Brosjyre-forbruker-BIL forside liten Bilbrosjyre antenner og adaptere-ikon Medietilsynet - Nytt om bilradio - ikon

Ny stortingsmelding om lokalradio
Medietilsynet kan i tillegg opplyse om at Kulturdepartementet planlegger å komme med en stortingsmelding om digitalisering av lokalradio våren 2015. I forbindelse med denne meldingen har Medietilsynet fått i oppdrag å kartlegge konkurranseforholdene i lokalradiomarkedet og utarbeide forslag til hvilke radiokanaler som bør få anledning til å fortsette på FM, og hvilke radioer som skal digitaliseres. I tillegg er tilsynet blitt bedt om å utarbeide et forslag til overordnet modell for tildeling av anleggskonsesjon og frekvenstillatelse i Lokalradioblokka i DAB-nettet. Frist for begge disse oppdragene er 15. september 2014.