Dekningskravene er nådd: DAB-nettene er riksdekkende

Det er nå god dekning over hele landet fra de nye DAB-nettene. Nye kringkastingsnett er riksdekkende og når ut til en like stor andel av befolkningen som de største FM-nettene.

Av

Men nye DAB-nett er det blitt langt flere radiokanaler over hele landet. Norge har nå 22 riksdekkende kanaler, mot bare fem riksdekkende kanaler på FM. Veksten er historisk.

– NRKs mål er å gi lytterne tidenes beste radiotilbud. Når alle våre kanaler får like god dekning som NRK P1 i dag har på FM, blir det mulig, sier Marius Lillelien, radiosjef i NRK.

– Det er gledelig at om lag 500.000 nordmenn som ikke har fått inn P4 på sine radioer de siste 10 årene nå kan få inn både P4 og alle våre øvrige kanaler som P5 Hits, P6 Rock og P7 Klem. Spesielt gjelder dette mange innbyggere i Nord-Norge og på Vestlandet. Digitaliseringen av radio styrker oss i en stadig større konkurranse med andre medier, den er et helt nødvendig grep og et framskritt for radio som medium, sier Trygve Rønningen, redaktør og administrerende direktør i P4 Gruppen.

Dekningskravene er innfridd

DAB-nettene innfrir nå de krav myndighetene stiller til hhv 99,5 og 90 prosent befolkningsdekning. På tross av at dekningskravene er oppnådd, utvikles nettene videre så enda flere skal få tilgang til det store, nye digitalradiotilbudet. I perioden fram til 1. november er det planlagt flere sendere.

Det gjøres vurderinger og justeringer i nettene frem mot FM-slukking. DAB i tunnel er ikke ferdig, men installeres frem mot FM-slukking. Tunnelutbyggingen kontraheres av Statens Vegvesen.

Bedre veidekning

Ved byggingen av nye radionett er det lagt særlig vekt på god dekning langs veiene. Flere nye veisendere gir jevnt og stabilt mottak, også på strekninger med tradisjonelt dårlig radiomottak. DAB-nettene gir mer stabilt mottak enn FM.

– Mange vil oppleve helt nye mottaksforhold. Tiden med skurr er historie. Alle med FM-radio i bilen kan oppgradere til DAB+, men vær nøye med antennemonteringen, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Landsdekkende nett

Radio på DAB sendes over to ulike sendernett, nettene benyttes av NRK og kommersielle kanaler. De to nettene består av i alt 918 sendere, fordelt på 759 senderpunkter.  Det har tatt om lag to år med byggearbeid for å få riksdekkende DAB-nett. Norkring eier og drifter DAB-nettene.

Nye DAB-nett skal overta for dagens FM-nett, som er planlagt å slukke i 2017, senest i 2019. Endelig tidspunkt for slukking settes av regjeringen i 2015.

Dekningsgraden i nettene er innrapport til Meditilsynet i forbindelse med slukkerapporten som ble fremlagt 2.september. Post- og Teletilsynet skal gjennomgå dekningen og vil legge frem en egen rapport før 1. mars.

Vedlagt finnes fakta, FAQ, radiohistorie, kanalkart og bilder

 

Kontakt:

Digitalradio Norge v/ kommunikasjonssjef Mari Hagerup, mobil: 920 46 088 

NRK v/prosjekteder Katrine Smedbråten Andresen, mobil 918 44 239

P4 – Radio Hele Norge v/ markedssjef Charlotte Førli, mobil 934 13 070

Marius Lillelien - lite Trygve_Rønningen lite