Halve Norge får lokalradio på DAB

Halve Norge er i ferd med å få radio via lokale DAB-nett. Med det senkes også terskelen for å bli en nasjonal radioaktør – små kanaler kan få stor rekkevidde.

Av

2,5 millioner nordmenn er i ferd med å få et utvidet radiotilbud gjennom lokale DAB-nett, når det nå etableres lokale DAB-nett i Bergen og Trondheim. Fra før finnes det lokale DAB-nett i Oslo/Akershus, Rogaland, Østfold og Hedmark.

– Fra mars blir det lokale DAB-nett i landets mest folkerike områder. Digitalradio Norge er konsesjonær i Bergen og etablerer lokalt DAB-nett sammen med SBS Radio og Norkring. Det er de samme aktørene som står bak satsningen i Trondheim, men her baseres nettet på en konsesjon som innehas av Norkring, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

– Gjøre det mulig for flere

– Det er viktig å gjøre det mulig for lokale radiokanaler å delta i digitaliseringen og forsvare sin naturlige plass når nordmenn etablerer nye radiovaner, sier Ole Jørgen Torvmark.

– Det er vanskelig å gjøre større langsiktige investeringer i lokale DAB-nett så lenge prøveperioden kun varer ut 2016. Vi har derfor vært opptatt av å bidra med kompetanse der det er mulig, det vil si i de befolkningstette områdene som har et visst lokalradiotilbud fra før, forteller Torvmark.

Nye typer kringkastere

Med etableringen av lokale nett i Bergen og Trondheim åpner man også for fremvekst av en ny type kringkaster.

– Nå blir det mulig for flere å etablere seg som en semi-nasjonal radioaktør. Med distribusjon i alle lokal-nett når man halvparten av landets befolkning for mindre enn en tidel av hva det koster å sende radio i de nasjonale DAB-nettene, sier Torvmark.

Stor vekst på kort tid

Flere radioselskaper er i ferd med å etablere seg på denne måten. Ordentlig Radio har vokst på kort tid:

– For å forsterke våre digitale sendinger på internett, satser vi nå målbevisst på å bygge ut et riksdekkende DAB-tilbud etterhvert som regionale nett etableres. Vi ser at vi på den måten vil nå over halvparten av Norges befolkning på DAB i løpet av neste år. Samtidig har vi gode erfaringer med regionale DAB-utbyggere og trives i selskap med det lokale tilbudet som er på hvert enkelt sendernett, sier Tor Andersen, ansvarlig redaktør i Ordentlig Radio.

Jazzabit, POP-radio, Podcastforlaget, Scansat og Radio Visjon har distribusjon i flere regioner. Flere av kanalene er opprettet som følge av mulighetene som oppstår med lokale DAB-nett.

Større konkurranse i eteren

– Radioens store utfordring i årene fremover er konkurransen om lytternes tid fra andre digitale medietilbud. For å sikre at radio forblir relevant for publikum er det viktig med flere kanaler og større valgfrihet. Økt konkurranse i eteren er derfor ikke bare velkomment, men helt nødvendig, sier Torvmark for å forklare Digitalradio Norges rolle i opprettelsen av nye nett.

Selskapet jobber for å sikre nordmenn en smidig overgang fra analog til digital radio. Digitalradio Norge driver informasjonsarbeid i forbindelse med overgangen til digital radio, men er også et operatørselskap som skal gjøre det enklere for alle typer radiokanaler å gjøre en digital konvertering.

 

FAKTA

MER PLASS TIL PRIVATE AKTØRER

Overgangen til digitalradio forskyver konkurranseforholdet mellom NRK og de private aktørene. På FM har NRK hatt tilgang på to tredeler av de totale frekvensressursene i Norge. Når FM slukkes nasjonalt har NRK kun en fjerdedel av landets frekvensressursene for DAB-distribusjon.

Nasjonalt disponerer Norge frekvenser til to kommersielle DAB-nett. Ett av disse er bygd ut med 90,8 % befolkningsdekning. I tillegg har NRK et DAB-nett fordelt over syv regioner, som er bygd ut med 99,5 % befolkningsdekning. For lokal kringkasting har Norge frekvenser til å drive 37 lokale DAB-nett spredt over hele landet. Det er tildelt prøvekonsesjoner for 17 av disse ut 2016. Kulturdepartementet vil i en Stortingsmelding før sommeren fortelle hvordan de 37 konsesjonene skal tildeles for permanent drift fra 2017. De som innehar prøvekonsesjonene i dag har ingen fortrinn fremfor andre som eventuelt ønsker å drive nettene etter 2017.

 

LOKALE DAB-NETT I DRIFT

Oslo/Akershus: SBS Radio har konsesjon og driver nettet sammen med Digitalradio Norge. Cirka 1,2 millioner potensielle lyttere. Kostnaden ved å sende i nettet er 7.000,- eks mva, pr måned pr radiokanal.

Rogaland: Radio Haugaland har konsesjon og driver nettet. Cirka 300 000 potensielle lyttere. Kostnaden ved å sende i nettet er 6.500,- eks mva, pr måned pr radiokanal.

Hedmark: Radiodrift har konsesjon og driver lokale DAB-nett. Radiodrift eier også Solørradioen og Elverumsradioen. Cirka 100 000 potensielle lyttere. Kostnaden ved å sende i nettet er 5.000,- eks mva, pr måned pr radiokanal.

Østfold: Digitalradio Norge har konsesjon og driver nettet sammen med SBS Radio og Norkring. Cirka 300 000 potensielle lyttere. Kostnaden ved å sende i nettet er 5.000,- eks mva, pr måned pr radiokanal.

Bergen: Lanseres i mars 2015. Digitalradio Norge har konsesjon og driver nettet sammen med SBS Radio og Norkring. Cirka 340 000 potensielle lyttere. Kostnaden ved å sende i nettet er 6.000,- eks mva, pr måned pr radiokanal.

Trondheim: Lanseres i mars/april 2015. Digitalradio Norge driver nettet sammen med SBS Radio og Norkring. Norkring har konsesjonen som benyttes. Cirka 230 000 potensielle lyttere. Kostnaden ved å sende i nettet er 5.000,- eks mva, pr måned pr radiokanal.