DAB størst av digitale radio-plattformer

Radio via kringkasting er fremdeles den foretrukne plattformen for digital radio. Digitalradioundersøkelsen for andre kvartal viser at DAB er den største lytterplattformen av alle de digitale plattformene.

Hva er digital radio?

Digitalradio er samlebegrepet for radio som sendes digitalt. Dette betyr radio via DAB, internett/mobilnett og tv-apparater

– Bedre vilkår for lokalradio

Lokalradioene får bedre vilkår i stortingsmeldingen som i dag ble lagt frem av regjeringen. – Dette vil gi lokalradio et løft og bidra til en modernisering, mener Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.

Norway to switch off FM in 2017

Within two years from now, the shutdown of national FM-networks begins in Norway. The switchover will begin in the North and will be implemented region by region.

FM slukker region for region

11. januar 2017 begynner FM-slukkingen av riksdekkende radiokanaler i Norge. Slukkingen begynner i Nordland og gjennomføres region for region.

Nye tall: – Radiolyttingen øker

Ikke siden 1994 har vi hørt like mye på radio, viser helt ferske tall fra Norsk Mediebarometer. Folk hører også lengre på radio enn tidligere. Papairavislesing og tv-titting går noe ned.