Statusrapport 100 dager før slukking

De fleste radiolytterne er forberedt, men omleggingen krever et større informasjonsarbeid enn tidligere antatt. Statusrapport 100 dager før FM-slukking ble overlevert Kulturkomiteens leder Svein Harberg i dag.

DAB overtar som bruksradio

Stadig flere lytter digitalt. 61 prosent av de daglig radio-lytterne bruker digitale plattformer, under ett år før det digitale radioskiftet.

Europas kringkastere danner DAB-allianse

Fremtredende kringkastere fra hele Europas har gått sammen i et samarbeid for å løfte satsingen på digital radio. Alliansen er dannet for å vise at man ønsker en fremtid med DAB.

ESA-gjennomgang trygger rammene

Esa gjør undersøkelser rundt den norske digitaliseringsprosessen og slukking av FM-nettet. Det vil først og fremst sikrer lytterne en trygg overgang til en ny radiohverdag.

Stigende salg av DAB-radioer

Salget av DAB-radioer går jevnt oppover. I 2015 ble det solgt 740000 enheter med DAB. I tillegg ble det solgt om lag 50000 biladaptere.

DAB eller DAB+?

DAB-radio brukes som fellesbetegnelse for både DAB og DAB+. Når det digitale radioskiftet er gjennomført, må du ha en DAB+ mottaker for å lytte til alle DAB-kanalene. Var du blant dem som kjøpte DAB-radio før 2009 kan du ha en DAB-radio. DAB+ er vanlig i norske butikker og har vært det i over ...

Måler DAB-dekningen

En viktig del av arbeidet med etableringen av riksdekkende DAB-nett er faktiske dekningsmålinger. NRK, P4 og Bauer Media har i snart to år kjørt landet rundt for å male dekning, denne uken måler de på Vestlandet.