Enklere konsesjonsregime

Retten til å sende FM-distribuert radio i Norge har vært strengt regulert gjennom et statlig konsesjonsregime. Med digitalradio blir dette endret. Fordi det er plass til flere kanaler vil også detaljstyringen av innholdet forsvinne.

Av

Bakgrunnen for konsesjonsordningen på radio har primært handlet om at det er begrenset plass til kanaler på FM-båndet. Myndighetene har gjennom konsesjoner sikret at det skal finnes et tilbud til alle grupper av befolkningen. En digitalisert radio øker kapasiteten og gir nærmest ubegrenset kapasitet til kanaler. Behovet for statelige reguleringer blir dermed mindre.

Det å starte en ny radio kanal vil bli langt enklere. Den som ønsker å starte en ny digital kanal inngår leieavtale om distribusjon med den eller de som disponerer DAB-nett, enten det er riksdekkende eller lokale DAB-nett. Deretter søker man konsesjon hos Medietilsynet.

Enkle skjema for dette finner du her.