Tidenes beste radiopåske

Gå radiopåsken i møte med god DAB-dekning og et riksdekkende kanaltilbud som aldri har vært større. Opptil 22 kanaler er blitt riksdekkende med nye DAB-nett og det er gode mottaksforhold i hele landet. 700 av 759 senderstasjoner er satt i drift.

Av

Påsken er radiohøytiden fremfor noen. Mange koser seg med radio, men er kanskje ikke klar over at kanaltilbudet er kraftig utvidet i store deler av landet. I områder med DAB-dekning er det mellom 14 og 22 kanaler. Antall kanaler har økt betraktelig.

–   Utbyggingen av digitale sendernett endrer radiotilbudet folk har vært vant til gjennom mange ti år. I store deler av landet har det vært maksimalt fem riksdekkende radiokanaler via FM-båndet, men dette er nå endret, sier Ole Jørgen Torvmark.

God dekning mot påskefjellet

Det er nå generelt god DAB-dekning i hele landet og mange hytteturister kan oppleve at de har bedre radiodekning i år enn i fjor. Siden fjorårets påske er det satt opp 520 sendere.

Også på vei til hytta er det nå god DAB-dekning. God radio-dekning er prioritert langs flere veistrekk og det er i forbindelse med utbyggingen satt opp egne veisendere langs flere Europaveier, riksveier og fylkesveier. Gudbrandsdalen, Hallingdal, Numedal og Østerdalen har nå 22 kanaler og stabilt mottak.

Ta med en DAB-radio på hytta og sjekk dekningen der du skal være. Du kan også sjekke dekningen på radio.no

Ferdig i 2014

Den fylkesvise DAB-utbyggingen har gått i høyt tempo og skal etter planen ferdigstilles i løpet av året.

–   Rett etter påske i 2012 begynte vi med de første installasjonene i siste fase av utbyggingen. Drøye to år senere er 700 av 759 stasjoner satt på lufta og utbyggingen går etter planen, sier administrerende direktør i Norkring, Torbjørn Ø. Teigen som gleder seg over at radioopplevelsene tas inn i fremtiden.

Når 2014 er omme vil 99,5 prosent av befolkningen kunne ta inn NRKs kanaler på DAB. 90 prosent av befolkningen kan allerede ta inn kommersielle kanaler på DAB.

Det vil i tiden under bygging og frem mot FM-slukking bli foretatt vurderinger og justeringer av sendernettene.

Alle tunneler med FM-mottak skal erstattes med DAB, tillegg blir det DAB-sendere i alle nye tunneler over 500 meter. Tunnelutbyggingen gjøres av Statens Vegvesen og er planlagt ferdig i 2016.