Mest stilte spørsmål

Har du spørsmål om hva digital radio er – eller lurer på hva omleggingen betyr for deg? Dette er de mest stilte spørsmålene.

Av

Hva betyr nye DAB-nett for meg?

– Nye DAB-nett betyr at du får flere kanaler. De aller fleste i Norge har nå tilgang til 24 kanaler. Minimumsutvalget er 10 kanaler. I dette programtilbudet er det flere nisjekanaler tilpasset barn, ungdom, eldre – i tillegg er det flere spesialkanaler for musikk, sport og vær. Flere av DAB-kanalene sendes ikke på FM-nettet. Les mer her.

Hvordan kan jeg høre på digital radio?

– Digitale radiokanaler hører du på en DAB+ radio eller via nett. Der finnes alle de kjente kanaler, samt en rekke nye. Du kan også høre digitalradio via internett, eller finne kanalene i menyen på tv-apparatet ditt. Les mer her.

Hva er digital radio?

– Digital radio er samlebetegnelsen for radio via DAB, nett og digitale tv-nett. Det er radio slik du kjenner det, distribuert digitalt. DAB+ vil erstatte FM som ryggrad i radiodistribusjonen, dette er signaler som sendes gjennom lufta via et bakkenett av sendere. Radio-apparater med DAB er enkle å navigere, skurrer ikke og har skjerm med løpende programinformasjon. Les mer her.

Hvordan får jeg DAB+ i bilen?

– Alle biler med en FM eller DAB-radio kan oppgraderes til DAB+ ved hjelp av en adapter. Man kan også bytte hele radioen. Det finnes flere adaptertyper å velge blant, noen er synlige og noen er usynlige. Les mer her.

Jeg har installert DAB+ i bilen, men får ikke signal?

– DAB+ radioene er helt avhengig av en godt montert antenne for å virke. Mangel på signal skyldes ofte feilplassering av antennen. Sjekk av antennen er riktig plassert på  ruta. Sjekk at du har fulgt bruksanvisningen til punkt og prikke. Man bør ikke bruke en FM-antenne til en DAB-radio, da FM og DAB har ulik bølgelengde. Les mer her.

Hvorfor bytter Norge fra FM til DAB+?

– Radio står overfor en modernisering både i Norge og Europa. I likhet med andre medier må også radio digitaliseres for utvikle seg i takt med lytterne. Dette gir lytterne flere kanaler og større mangfold – og apparater som er enkle å betjene.

– Stort press på frekvenser skaper plassproblemer på FM-nettet, men med DAB+ utnytter man plassen bedre. Deler av FM-nettene står overfor et betydelig oppgraderingsbehov, en oppgradering av gamle nett er vurdert opp mot kostnaden ved etablering av nye DAB-nett, dette er en medvirkende årsak til at Norge er tidlig ute med digitaliseringen. Geografiske utfordringer med spredt befolkning og høye fjell forsterker valget av en digital teknologi. Les mer her.

Hva er DAB+?

– DAB brukes ofte som samlebetegnelse for DAB og DAB+. Mange skiller ikke mellom disse når teknologien omtales i dagligtale, men det er en forskjell. Sendernettene er de samme, men kodingen av lyden er mer effektiv med DAB+. Når FM slukkes vil man i sendernettene gå over til DAB+ for alle riksdekkende kanaler. Det betyr at både FM-radioer og eldre DAB-radioer vil bli stille. Endringen skyldes en omlegging av den internasjonale standarden og vil gradvis skje i alle land som digitaliserer radioen.

Det selges i dag kun DAB+ i butikkene, slik har det vært ca. fem år tilbake i tid. For å undersøke formatet i din radio, kan du søke opp en kanal som bare sendes med DAB+, for eksempel P6 Rock eller NRK P13. Les mer her.

Hvordan er lyd-kvaliteten på DAB?

– Folk oppfatter lydkvalitet på ulike måter, men den store forskjellen på FM og DAB+ er at DAB+ radio gir mer stabile lytterforhold. En DAB+ radio vil heller ikke skurre. Lyden i en DAB+ radio blir borte uten forvarsel når signalet er svakt. Generelt vil imidlertid DAB+ gi en ren og klar lyd lenger, når FM begynner å skurre.  Lyden på DAB+ er bygget opp etter samme grunnprinsipper som musikk i mp3 og musikkfilene hos strømmetjenestene Spotify og Wimp, med flere.

Er Norge det eneste landet som legger om til DAB?

– Norge er et av mange land som omstiller seg til digital radio. Mer enn 40 land i verden har DAB-sendinger i dag.Flere land i Europa utreder hvordan de skal gjennomføre en overgang mot slukkede FM-nett. Storbritannia, Sveits og Danmark kan bli de neste landene som sette dato for FM-slukking. Det er etablert flere internasjonale samarbeidsforaer for overgang til digitalradio. Norge ligger lengst frem i digitaliseringsprosessen. Les mer her.

Hva skjer med de gamle FM-radioene?

– FM-radioer som ikke kan kobles til en DAB-adapter skal leveres til resirkulering. Norge har godt utbygde systemer for å håndtere retur at forbrukerelektronikk, og alle radioer som sendes til resirkulering er fornybare ressurser. Minst 93% av materialene i en radio vil bli brukt til andre formål. Les mer her. 

HER KAN DU STILLE ANDRE SPØRSMÅL.