DAB størst av digitale radio-plattformer

Radio via kringkasting er fremdeles den foretrukne plattformen for digital radio. Digitalradioundersøkelsen for andre kvartal viser at DAB er den største lytterplattformen av alle de digitale plattformene.

FM slukker region for region

11. januar 2017 begynner FM-slukkingen av riksdekkende radiokanaler i Norge. Slukkingen begynner i Nordland og gjennomføres region for region.

Danske kanaler på DAB+

Danmarks Radio sender nå alle sine kanaler på DAB+. Omleggingen har skjedd som et ledd i kjøreplanen for digital radio, som er politisk vedtatt.

Nå er det digital lokalradio i Bergen

Bergen har fått et nytt lokalt sendernett for radio. Nettet er offisielt i gang fra 1. april, men allerede nå kan du høre lokale stasjoner på DAB-radioen.

Britene hører mer og mer på digitalradio

Stadig flere briter hører digitalradio. 37,8 prosent av all radiolytting foregår via en digital plattform som DAB, nett eller digital-tv viser tall fra tredje kvartal 2014.

Høy DAB-andel i følge britisk statusrapport

Nesten halvparten av alle voksne briter eier et DAB-radio-apparat, i følge den årlige statusrapporten for digitalradio, som 25.september ble lagt frem av britiske mediemyndigheter.

Lokalradio i Telemark etablerer DAB-nett

I Telemark etableres nå landets femte lokale DAB-nett. Nettet kan være i drift innen utgangen av året. Mange radiokanaler har allerede meldt interesse. DAB vil gi bedre rammebetingelser for lokalradioene, ifølge lokaradioredaktøren som bygger ut.

47 % hører digitalradio daglig

Hver dag bruker 47 % av norske radiolyttere en digital radio. Dette er en vekst på 2 prosentpoeng siden forrige kvartal, og innebærer at 1,39 millioner nordmenn benytter digital radio hver dag.