800.000 flere DAB-radioer siden november

FM-slukkingen i Nordland har utløst stor etterspørsel etter DAB-radioer. På to måneder er det registrert en vekst på omlag 800.000 DAB-radioer i norske hjem.

Statusrapport 100 dager før slukking

De fleste radiolytterne er forberedt, men omleggingen krever et større informasjonsarbeid enn tidligere antatt. Statusrapport 100 dager før FM-slukking ble overlevert Kulturkomiteens leder Svein Harberg i dag.

DAB overtar som bruksradio

Stadig flere lytter digitalt. 61 prosent av de daglig radio-lytterne bruker digitale plattformer, under ett år før det digitale radioskiftet.

Stigende salg av DAB-radioer

Salget av DAB-radioer går jevnt oppover. I 2015 ble det solgt 740000 enheter med DAB. I tillegg ble det solgt om lag 50000 biladaptere.

Stadig flere har DAB-radio

Antall personer som eier en DAB-radio har økt betraktelig de siste tre årene. Fra 2012 til 2015 er det kommet 1,5 millioner digitale radioer inn i de tusen hjem.

Side om side i felles kampanje

Programledere fra NRK, P4 og Radio Norge har for første gang samlet seg til en felles informasjonskampanje. Den historiske filmen er synlig på tv fra fredag 6. november.

DAB-vekst i bilparken

Antall biler med DAB-radio har vokst kraftig på ett år. 21 prosent av husstandene oppgir nå å ha en bil med DAB, tilsvarende tall på samme tid i fjor var 12 prosent.